СПІВПРАЦЯ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ З ВИЩИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, НАРОДНИМИ ДЕПУТАТАМИ, ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Діючи в інтересах громади, з метою вирішення нагальних питань, селищний голова, інші представники Чабанівської се­лищної ради, як і в попередні роки нашої каденції, співпра­цюють з представниками різних рівнів гілок влади: Верховної ради, Кабінету Міністрів, Київ­ської обласної та Києво-Свято­шинської державних адміністра­цій, депутатами рад всіх рівнів та різних політичних партій, з організаціями, установами, бла­годійними фондами.

Впродовж 2018 року Чабанів­ська с елищна р ада т існо с півп­рацювала у різних сферах жит­тєдіяльності з Громадською організацією «Розвиток Київщи­ни»: надавалась матеріальна до­помога соціально-незахищеним категоріям населення, підтримка в організації культурно-масових заходів. Також, волонтери гро­мадської організації «Розвиток Київщини» постійно надають допомогу в прибиранні та благо­устрої території населених пунк­тів, озелененні.

Для вирішення важливих пи­тань розвитку інфраструктури наших населених пунктів ми го­тові надалі співпрацювати з усі­ма, незалежно від політичних вподобань, хто готовий допома­гати, сприяти в роботі Чабанів­ської селищної ради.

11

назад 10 стр.   далі 12 стр.