БЛАГОУСТРІЙ

Чабанівської селищна рада, працівники комунальної сфери постійно працюють над тим, щоб наші населені пункти були при­вабливими та комфортними для проживання. Для координації роботи з комунальними підпри­ємствами, відповідно до «Пра­вил благоустрою території сели­ща Чабани та села Новосілки», у 2018 році введено посаду стар­шого інспектора Чабанівської се­лищної ради. Інспектор виконує роботу із забезпечення контро­лю за дотриманням юридични­ми та фізичними особами вимог Правил благоустрою, здійснює в межах своєї компетенції контр­оль за забезпеченням чистоти та порядку на території населених пунктів Чабанівської селищної ради, проводить рейди з метою протидії стихійній торгівлі, під­тримання громадського порядку та перевірки території, об’єктів щодо стану їх благоустрою і до­держання юридичними та фізич­ними особами законодавства у сфері благоустрою тощо.

За ініціативою селищної ради були проведені ряд суботників по прибиранню території на­селених пунктів: паркових зон, центральних вулиць, облашту­ванню дитячих майданчиків.

Видалялись, за встановленою процедурою, дерева, кущі, ча­гарники та висаджувались мо­лоді зелені насадження, обла­штовувалися зелені зони біля багатоквартирних будинків.

Здійснено облаштування клумби по вул. Машинобудівни­ків, 4 в смт Чабани.

Облаштовано майданчики:

- для розміщення зон відпо­чинку в смт Чабани;

- для розміщення дошок оголо­шень в смт Чабани;

- для розміщення господарчих зон в смт Чабани.

Проведено капітальний ремонт тротуарів по вул. Машинобудів­ників, 1-3 та пішохідних зон по вул. Юності, 1 в смт Чабани.

Облаштувано сміттєзбірник майданчика по вул. Озерна, 4А в с. Новосілки;

Проведено капітальний ре­монт майданчиків для розміщен­ня зон відпочинку по вул. Юнос­ті, 1 в смт Чабани та тротуарів по вул. Садова, 14 в с. Новосілки.

Здійснено поточні ремонти з влаштування відмосток навколо ТП №591 по вул. Озерна, 4 та - з влаштування відмосток навко­ло ТП №183 по вул. Озерна, 4 в с. Новосілки.

Споруджені забудовником та передані громаді в рахунок па­йоваої участі інженерні мережі: «Самопливна господарсько-по­бутова каналізація К1, на землях в межах с. Новосілки Чабанів­ської селищної ради, від житло­вих будинків по вул. Олексан­дрівська, 1, Олександрівська, 2, Олександрівська, 3» на загальну суму 14 687,0 тис. грн.

БУДІВНИЦТВО ДОРІГ

У 2018 році виконані наступні планові роботи:

 • капітальний ремонт окре­мої частини вул. Теремська в с. Новосілки;
 • реконструкція дороги від вул. Нова, 1 до вул. Юності, 5 в смт Чабани;
 • реконструкція проїзду від вул. Покровська, 24 до вул. Машинобудівників, 4-В в смт Чабани;
 • поточний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна, 7-12 в с. Новосілки;
 • поточний ремонт дорожнього покриття вул. Теремська, 43-50 в с. Новосілки;
 • поточний ремонт дорожньо­го покриття вул. Юності, 1-3 смт Чабани;
 • поточний ремонт дорожнього покриття проїзду вздовж жит­лового будинку по вул. Одеське шосе, 1 в смт Чабани;
 • поточний ремонт дорожнього покриття по провул. Академіч­ному від вул. Васильківська до вул. Київська в с. Новосілки;
 • поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Садова, 2-17 в с. Новосілки;
 • поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Озерній від № 4 до №20 в с. Новосілки;
 • поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Озерній від № 23-А до вул. Приміської в с. Новосілки.

На етапі завершення роботи в смт Чабани:

 • реконструкція дороги до ЗОШ від вул. Покровська, 11-А до вул. Юності, 5 в смт Чабани;
 • реконструкція дороги до ЗОШ від вул. Покровська, 15 до вул. Юності, 5 в смт Чабани.

 ЗОВНІШНЄ ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

У 2018 році здійснено капі­тальний ремонт вуличного освітлення в смт Чабани за адресами:

 • вул. Юності, 3;
 • вул. Південна, 6-20, вул. Квіткова, 2-14, вул. Польова, 51-95, вул. Виноградна, 1-17;
 • та в с. Новосілки за адресами:
 • вул. Озерна 20 Е;
 • вул. Озерна, 3-11;
 • вул. Озерна, 20;
 • вул. Озерна, 9;
 • вул. Нова, 3;
 • вул. Садова, 7;
 • вул. Нова, 1-А;
 • вул. Озерна, 10-16;
 • Пл-04 від ТП-3447 по вул. Лісова.

17

назад 16 стр.   далі 18 стр.