• Архітектура, будівництво та благоустрій

  • Надання дозволу на виконання проектно-технічної документації
  • Надання дозволу на проектування та будівництво індивідуального житлового
    будинку
  • Надання дозволу на встановлення малої архітектурної форми МАФ
  • Присвоєння юридичної (поштової) адреси
  • Надання довідки про погодження прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію   (для фізичних осіб)
  • Надання дозволу на перебудову, добудову, реконструкцію
  • Надання дозволу на оформлення самочинного будівництва
  • Надання дозволу на виконання земляних робіт

 • Архівування

  • Підготовка та передавання справ на зберігання до архівного відділу РДА

 • Виконання запитів

  • Виконання запитів на вимогу правоохоронних органів та інших юридичних осіб,   видача довідок, копій документів, 
  • Витягів та вилучення документів

 • Військовий облік

  • Постановка на військовий облік рядового та офіцерського складу
  • Зняття з військового обліку рядового та офіцерського складу
  • Приписка громадян до приписних дільниць, призов та прийняття на військову   службу

 • Господарська діяльність

  • Погодження режиму роботи закладу
  • Видача дозволу на розміщення об’єкту підприємницької діяльності
  • Надання дозволу на початок роботи закладу
  • Встановлення пріоритету на місце розміщення об’єктів зовнішньої реклами
  • Видача дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами
  • Надання довідки про юридичну адресу
  • Надання довідки «Форма-3»

 • Громадські організації

  • Легалізація громадських організацій шляхом реєстрації
  • Легалізація громадських організацій шляхом повідомлення про заснування
  • Внесення змін до статутних (установчих) документів громадських організацій

 • Громадянство

  • Підготовка документів до видачі паспорта

 • Діяльність виконкому

  • Видача рішень виконавчого комітету
  • Видача копій рішень виконавчого комітету

 • Діяльність ради

  • Видача рішень селищної ради
  • Видача копій рішень селищної ради
  • Витяги з протоколів сесій, засідань депутатських комісій

 • Дошкільна освіта

  • Видача довідки про невідвідування дошкільного навчального закладу

  • Звільнення від оплати за харчування дітей з сімей пільгових категорій

 • Житло

  • Оформлення та видача ордерів громадянам на житлову площу
  • Оформлення та видача ордерів на кімнати (ліжко-місця) у гуртожитку

 • Землеустрій

  • Видача довідки про грошову оцінку землі
  • Витяг з господарської книги
  • Дозвіл на оформлення присадибної земельної ділянки
  • Дозвіл на затвердження технічної та проектно-землевпорядної документації та   передачу земельної ділянки у власність  (у користування)
  • Дозвіл на розробку технічної документації щодо оформлення земельної ділянки    у власність
  • Дозвіл на оформлення земельної ділянки під городництво
  • Дозвіл на оформлення присадибної земельної ділянки та відміна рішення   виконавчого комітету
  • Дозвіл на оформлення земельної ділянки під об’єктом (об’єктами) нерухомого   майна для комерційної (промислової)  діяльності
  • Дозвіл на затвердження проектної землевпорядної документації та передачу   земельної ділянки в оренду
  • Дозвіл на підготовку документів щодо викупу земельної ділянки
  • Дозвіл на затвердження матеріалів погодження місця розташування земельної   ділянки та надання дозволу на розробку    проекту землеустрою
  • Дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки або її частини
  • Підготовка договорів оренди землі

 • Комунальні послуги

  • Надання дозволу на відключення споживачів від мереж центрального опалення

 • Матеріальна допомога

  • Підготовка матеріалів для розгляду виконкому щодо надання одноразової   матеріальної допомоги

 • Нагороди

  • Підготовка нагород селищного голови «Почесна грамота», «Подяка»

 • ОСББ

  • Реєстрація об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

 • ОСН

  • Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення (будинковий,   вуличний комітет)
  • Легалізація вуличного (будинкового) комітету шляхом реєстрації
  • Легалізація вуличного (будинкового) комітету шляхом повідомлення

 • Охорона дитинства

  • Встановлення опіки (піклування) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною   та її майном
  • Надання довідки про те, що діти знаходяться на утриманні батьків
  • Надання акту обстеження та висновків щодо усиновлення дитини
  • Про участь батьків у вихованні своїх малолітніх (неповнолітніх) дитини
  • Надання дозволу на прийняття у власність дитини житла (майна)
  • Надання дозволу на розробку технічної документації щодо виготовлення   Державного Акту направо приватної власності на   земельну ділянку на ім’я   малолітньої (неповнолітньої) дитини
  • Надання дозволу на укладення договору дарування житла, майна батькам, які   мають малолітніх (неповнолітніх) дітей
  • Надання дозволу на виділення частки майна у спільній сумісній власності   малолітній (неповнолітній) дитині
  • Надання акту обстеження житлово-побутових та умов виховання малолітніх   неповнолітніх) дітей, висновків органу опіки та   піклування до суду про   позбавлення батьківських прав батьків, відібрання дітей від батьків без   позбавлення батьківських прав
  • Надання дозволу неповнолітній дитині на прийняття у власність житла (майна)
  • Надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу житла, яке на правах   приватної власності належить малолітній дитині
  • Надання дозволу на зміну прізвища дитини
  • Надання дозволу на зняття грошових заощаджень від імені малолітньої   (неповнолітньої) дитини
  • Надання дозволу на укладення договору міни житла, майна, право   власності(користуванням) яким має малолітня  (неповнолітня) дитина
  • Надання акту обстеження та подання в суд про визнання осіб недієздатними   або обмежено дієздатними та призначення   опікуна (піклувальника)

 • Планування території

  • Надання викопіювання з генерального плану
  • Надання довідки про відсутність забудов на земельній ділянці

 • Праця

  • Видача архівних довідок про трудовий стаж
  • Видача архівних довідок про нарахування заробітної плати

 • Приватна власність

  • Надання дозволу на оформлення свідоцтва (дублікату) про визнання права   приватної власності на жилі та нежилі приміщення

 • Проживання

  • Видача довідок про перебування на квартирному обліку
  • Надання довідки про місце реєстрації
  • Оформлення документів для реєстрації громадян за місцем проживання
  • Оформлення документів для зняття з реєстрації громадян за місцем   проживання
  • Постановка громадян на квартирний облік

 • Сім’я

  • Надання довідки «Про склад сім’ї»

 • Субсидії

  • Видача повідомлень для нарахування субсидій
  • Передача оформлених особових справ у районну службу субсидій

 • Цивільний стан

  • Державна реєстрація шлюбу
  • Державна реєстрація смерті
  • Державна реєстрація народження
  • Надання довідки для отримання допомоги на поховання
  • Надання довідки про перебування на утриманні померлого годувальника   непрацездатних членів сім’ї

 • ЧАЕС

  • Видача довідок громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
  • Оформлення посвідчень (дублікатів) для громадян, які постраждали внаслідок   аварії на ЧАЕС